Αναζήτηση


Δελτία Τύπου

 


 


Το Έργο


Το Σχέδιο «Female entrepreneurship Support Network – FEM.EN.S.» υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεις και Βιομηχανία και εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πλαίσιο «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2007-2013». Βασικός του στόχος είναι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Γυναικών Πρεσβευτών Επιχειρηματικότητας (Entrepreneurship Ambassadors).

Το Σχέδιο υλοποιείται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΣΕΓΕ).

Ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2010 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2012.


Στόχους του έργου αποτελούν:

- Η προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας εν γένει

- Η προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε ανδροκρατούμενους τομείς της οικονομίας.

- Η ευαισθητοποίηση του ελληνικού επιμελητηριακού συστήματος σε σχέση με τα οφέλη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της σημασίας για την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών.

- Η προώθηση υποστηρικτικών μέτρων που απευθύνονται σε γυναίκες εν δυνάμει επιχειρηματίες από επιτυχημένες γυναίκες επιχειρηματίες σε εθελοντική βάση.

- Η ενίσχυση της συμμετοχής ελληνικών φορέων (λ.χ. επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις, ΜΚΟ, κλπ.) σε δράσεις ενίσχυσης εν δυνάμει γυναικών επιχειρηματιών

- Η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και η επέκτασή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων .

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του έργου είναι:

- Η αύξηση του αριθμού των γυναικών που αναλαμβάνουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και σε ανδροκρατούμενους τομείς.

- Η δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος για τις γυναίκες με την ανάδειξη νέων ρόλων γι’ αυτές.

- Η αλλαγή της συμπεριφοράς, των στάσεων, νορμών και αξιών που καθορίζουν και επηρεάζουν τους ρόλους των φύλων στην κοινωνία και εμποδίζουν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στο οικονομικό περιβάλλον.

- Η λειτουργία και επέκταση του δικτύου σε συνεχή βάση μετά το πέρας του έργου.

Στις δράσεις του Σχεδίου περιλαμβάνονται:

- Καθορισμός των ανδροκρατούμενων τομέων της οικονομίας στην Ελλάδα, ανάλυση των αναγκών και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την επιχειρηματική τους ενασχόληση και λεπτομερής καθορισμός των ομάδων στόχου και των περιοχών παρέμβασης του Σχεδίου.

- Αναζήτηση, αξιολόγηση, επιλογή και προετοιμασία γυναικών Πρεσβευτών Επιχειρηματικότητας, οι οποίες θα αναλάβουν την κινητοποίηση των γυναικών των ομάδων στόχου προς την κατεύθυνση της ανάληψης επιχειρηματικής δράσης.

- Λειτουργία του εθνικού δικτύου για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, σχεδιασμός και υλοποίηση των σχετικών δράσεων (π.χ. διοργάνωση ημερίδων και τελικού συνεδρίου, παρουσιάσεις στις ομάδες στόχου για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε ανδροκρατούμενους τομείς, διάφορες ενέργειες δημοσιότητας σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, δημιουργία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού forum, κλπ.).

- Λειτουργία του Δικτύου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της συμμετοχής του σε σχετικές εκδηλώσεις και συναντήσεις για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας με αντίστοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα.

Κάθε ενδιαφερόμενη/ος εν ενεργεία επιχειρηματίας που θα ήθελε να μοιραστεί τις εμπειρίες της/του που έχουν να κάνουν με την υπερπήδηση των εμποδίων και τις ενέργειες που συνέβαλαν στη δημιουργία της επιτυχημένης της/του επιχείρησης μπορεί να συμμετάσχει στο εθνικό δίκτυο κατόπιν αίτησης.

Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενη/ος που θα ήθελε να λάβει πληροφόρηση για τις δράσεις του έργου και να λάβει σχετική υποστήριξη μπορεί επίσης να επικοινωνήσει με το ΕΒΕΠ ή το ΣΕΓΕ στη Θεσσαλονίκη.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

 


Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά

Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού

18531 Πειραιάς

Τηλ.: 2104170529

κα Άννα Μπαρλογιάννη

www.pcci.gr      

 


Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος

Σαλαμίνος 10

54625 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 224440

κα Δέσποινα Τριακοσάρη

www.sege.gr