Αναζήτηση


Δελτία Τύπου

 


 


Δελτία Τύπου

Τελικό διακρατικό συνέδριο
Υλοποιήθηκε στις 19/9/12 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς το τελικό διακρατικό συνέδριο του έργου με θέμα: «ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ».

περισσότερα
Διοργάνωση του τελικού διακρατικού συνεδρίου του έργου FEMENS
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος, διοργανώνει το τελικό διακρατικό συνέδριο του έργου FEMENS στις 19/9/12 με θέμα «ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ».

περισσότερα