Επιλέξτε γλώσσα


Δελτία Τύπου

 

 


Αναζήτηση


 


Οι Επιχειρηματίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Οικονομίας και αυτοί που δημιουργούν πλούτο και απασχόληση. Επιπλέον, η επιχειρηματικότητα αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για τις γυναίκες προκειμένου να συνεισφέρουν στην Οικονομία και να επιτυγχάνουν οικονομική αυτάρκεια (κάτι που οδηγεί στην κοινωνική συνοχή). Λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά ποσοστά ανεργίας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ιδίως στην Ελλάδα (26,8% τον Οκτώβριο του 2012), η επιχειρηματικότητα αποτελεί όχι μόνο ευκαιρία αλλά και την μόνη εναλλακτική λύση στην οικονομική αβεβαιότητα. Το έργο "Female Entrepreneurship Support Network" αναζητά τρόπους για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε ανδροκρατούμενους τομείς της Οικονομίας.

 

Εκδηλώσεις του έργου

Το τελικό συνέδριο του έργου πραγματοποιήθηκε στις 19/9/12 με θέμα: «ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ».
O Σ.Ε.Γ.Ε. σε συνεργασία με το Ε.Β.Ε.Π. διοργάνωσε εκδήλωση προετοιμασίας πρεσβευτών επιχειρηματικότητας και ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας» στις 19 και 20 Ιανουαρίου 2011.

Αντιπροσωπεία του έργου στις Βρυξέλλες

Στις 8 Δεκεμβρίου 2010, δέκα ελληνίδες Πρέσβειρες Επιχειρηματικότητας συμμετείχαν στην εναρκτήρια εκδήλωση που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες. Η ελληνική αποστολή ξεχώρισε με την κατάρτιση, την επικοινωνιακή δεινότητα, αλλά και τις τεκμηριωμένες και ολοκληρωμένες προτάσεις που κατετέθησαν κατά τη διάρκεια του Workshop.